KUTAK ZA POSLODAVCE

preporuka-za-poslodavce-covid-19

PREPORUKE ZA POSLODAVCE KOD POVRATKA RADNIKA NA POSAO U RAZDOBLJU POPUŠTANJA MJERA ZAŠTITE TIJEKOM EPIDEMIJE COVID-19

  • Rizične skupine radnika
  • Smanjivanje kontakta
  • Sprječavanje kapljičnog prijenosa virusa
  • Higijena radnih mjesta, redovito pranje ruku
  • Organizacijske mjere
  • Plan postupanja u tvrtki
  • Poslovna putovanja
  • Rukovođenje

SAZNAJTE VIŠE

OBVEZE POSLODAVCA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU

Zakonom o zaštiti na radu uređuje se sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, a osobito nacionalna politika i aktivnosti, opća načela prevencije i pravila zaštite na radu, obveze poslodavca, prava i obveze radnika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, djelatnosti u vezi sa zaštitom na radu, nadzor i prekršajna odgovornost. Svrha Zakona je sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom.

SAZNAJTE VIŠE
osobna-zastitna-oprema-za-zastitu-rad-na-otvorenom-u-uvjetima-visokih-temp

VODIČ O POSTUPKU PROVJERE DA LI JE RADNIK POD UTJECAJEM ALKOHOLA ILI DRUGIH SREDSTAVA OVISNOSTI

Zakonom o zaštiti na radu propisana je zabrana korištenja sredstava ovisnosti te provjera i zabrana provjere je li radnik pod utjecajem sredstava ovisnosti, kao i njegovo privremeno udaljenje s posla. Da bi postupak provjere je li radnik pod utjecajem sredstava ovisnosti bio pravno utemeljen poslodavac je u obvezi donijeti interni akt kojim se opisuje provođenje postupka uz pristanak radnika, način provjere, vrsta testa ili aparata, način bilježenja i potvrđivanja rezultata te postupanje u slučaju odbijanja radnika da pristupi provjeri.

SAZNAJTE VIŠE

HZZO – ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU


TISKANICE

SAZNAJTE VIŠE

NAPUTCI I POJAŠNJENJA

SAZNAJTE VIŠE

OBAVIJESTI POSLODAVCIMA

SAZNAJTE VIŠE


LETCI


RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA VISKOH TEMPERATURA

PREUZMITE LETAK

RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA NISKIH TEMPERATURA

PREUZMITE LETAK

KRIŽOBOLJA – NAJČEŠĆA TEGOBA DANAŠNJIH RADNIKA

PREUZMITE LETAK

NOSITE TERET? ČUVAJTE SVOJE ZDRAVLJE!

PREUZMITE LETAK


UPUTNICE


UPUTNICA ZA UTVRĐIVANJE RADNE SPOSOBNOSTI RADNIKA RA-1

PREUZMITE UPUTNICU RA-1

UPUTNICA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI MALOLJETNIKA MA-1

PREUZMITE UPUTNICU MA-1

UPUTNICA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI RADNIKA KOJI RADE NOĆU NR1

PREUZMITE UPUTNICU NR-1

STRES I PSIHOSOCIJALNI RIZICI
ŠTO TREBATE ZNATI O HIV-Ulogo-white

Osnivač: Milena Matulić
OIB: 32050939559
IBAN: HR5724070001100185540
Ulica Domovinskog rata 45,
21 000 Split