Antonia Međedović

medicinska sestra

  • rođena 1988.g u Splitu
  • maturirala 2007.g u Zdravstvenoj školi u Splitu
Nakon pripravničkog staža radno iskustvo stjecala radeći u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite, ustanovama za njegu u kući, Kardiološkoj poliklinici dr. Dadića te  Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju.

logo-white

Osnivač: Milena Matulić
OIB: 32050939559
IBAN: HR5724070001100185540
Ulica Domovinskog rata 45,
21 000 Split