Kristina Boban

magistra psihologije

  • rođena u Splitu 1990. godine. 
  • srednjoškolsko obrazovanje završila je u Splitu u I. Gimnaziji
  • preddiplomski i diplomski studij psihologije završila je na Sveučilištu u Zadru 2015. godine
  • pripravnički staž je odradila u području medicine rada, nakon čega je položila stručni ispit pri Hrvatskoj psihološkoj komori 2016. godine
  • u listopadu 2016. godine, nakon završene edukacije, te položenog ispita, dobila je posebnu dopusnicu za samostalno obavljanje psihološke djelatnosti u području medicine rada
  • u prosincu 2018. godine stekla je posebnu dopusnicu za rad u području psihološke pripreme sportaša
  • završila je prvi stupanj edukacije, te je polaznica drugog stupnja edukacije iz bihevioralno – kognitivnih terapija
  • članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog društva psihologa i Hrvatskog udruženja za bihevioralno – kognitivne terapije

Radno iskustvo:

2015. – 2016. godine – odradila je pripravnički staž u Psihološkom centru Lanterna u području medicine rada
2016. – 2020. god – radi u Psihološkom centru Lanterna, psiholog u području medicine rada
U lipnju 2020. godine pridružuje se timu Ustanove za zdravstvenu skrb dr. Milena Matulic za djelatnost medicine rada.

logo-white

Osnivač: Milena Matulić
OIB: 32050939559
IBAN: HR5724070001100185540
Ulica Domovinskog rata 45,
21 000 Split