Milena Matulić

specijalist medicine rada i sporta

  • rođena u Zadru 1967.g
  • diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991.g
  • završila poslijediplomski studij iz medicine rada – I stupanj, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i položila specijalistički ispit iz medicine rada 2006.g
  • završila poslijediplomski studij iz sportske medicine –  I stupanj, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i položila razlikovni specijalistički ispit iz sportske medicine te stekla naziv specijalist medicine rada i sporta 2011.g
  • članica Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora (HDMR HLZ)
  •  Od 2012. g. članica Upravnog odbora  HDMR HLZ, od 2019. g. obnaša dužnost druge dopredsjednice HDMR HLZ i predsjednice ogranka Južna Hrvatska HDMR HLZ

Radno iskustvo:

1992.-2002. liječnik obiteljske medicine u Bolu na Braču
2002-2019. specijalizant  i specijalist medicine rada u Ordinaciji medicine rada dr. Mirjana Antunović, Poliklinici Sunce, Poliklinici Caktaš i Ustanovi za zdravstvenu skrb Benedikt
Duži niz godina radila je kao vanjski suradnik Centra za socijalnu skrb Split u postupcima vještačanja za tuđu njegu i pomoć. Aktualno radi kao vanjski suradnik u  Specijalnoj bolnici  Agram Podružnica Split i u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Split u postupku profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom. U svibnju 2020. g. okreće novi list i započinje rad u Ustanovi kojoj je osnivač i vlasnik.
Svoja znanja i vještine  usavršava sudjelovanjima  na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima te praćenjem stručnih publikacija i smjernica. Aktivno sudjeluje u izradi priručnika u izdanju Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora:

logo-white

Osnivač: Milena Matulić
OIB: 32050939559
IBAN: HR5724070001100185540
Ulica Domovinskog rata 45,
21 000 Split